More
  Pháp Luật & Đời SốngNhững Thay Đổi Về Tuổi Lương Hưu Và Tiền Lương Hưu Từ...

  Những Thay Đổi Về Tuổi Lương Hưu Và Tiền Lương Hưu Từ Năm 2024

  Trong năm 2024, tuổi lương hưu của người lao động và mức bình quân tiền lương hưu tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

  Trong năm 2024, tuổi lương hưu của người lao động và mức bình quân tiền lương hưu tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

  Những lưu ý trong cách tính tuổi lương hưu và tiền lương hưu mới nhất trong năm 2024

  Tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được rút lại trong năm 2024

  1. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường

  Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là 60 tuổi 9 tháng đối với lao động nam, 56 tuổi đối với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động trong điều kiện bình thường là 61 tuổi đối với lao động nam, 56 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Điều này không ảnh hưởng đến tiền lương hưu của các cá nhân.

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong trường hợp đặc biệt

   Căn cứ khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Người lao động thuộc các trường hợp trên có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

  Hiện nay, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động trong trường hợp này là 55 tuổi 9 tháng đối với lao động nam, 51 tuổi đối với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu năm 2024 thấp nhất của người lao động trong trường hợp này là 56 tuổi đối với lao động nam, 51 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

  3. Cách xác định mức bình quân tiền lương hưu tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần cho người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

  Người dân có thể đến các cơ quan chức năng để nhận tiền lương hưu
  Người dân có thể đến các cơ quan chức năng để nhận tiền lương hưu

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

  – Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  – Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

  4. Cách xác định mức bình quân tiền lương lương hưu tháng để đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần cho người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

  Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo Mục 2 nêu trên.

  5. Điều chỉnh tiền lương hưu đã đóng BHXH

  Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
  Tiền lương đã đóng căn cứ tính mức bình quân lương tháng đóng BHXH

  Căn cứ tại Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

  Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định theo khoản 1 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016.

  Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như mục (2) bên dưới.

   Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

  Những nội dung bạn có thể tìm đọc thêm: 

  Tạm kết 

  Như vậy, với những thông tin trên hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thể cập nhật thêm những điểm mới về độ tuổi nghỉ hưu và mức tiền lương hưu đóng BHXH để tính lương hưu.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  NỘI DUNG ĐỘC QUYỀN

  MỚI NHẤT

  CHỦ ĐỀ QUAN TÂM