Mỗi chiều, dòng người xếp hàng gần 200 m chờ gần nửa tiếng mua bánh mì tại một tiệm trên đường Lê Thị Riêng (quận 1).