Hành khách đặt chuyến trên các kênh chính thức của hãng trong ngày 26/11 có cơ hội mua vé giá 0 đồng, dịch vụ đặc biệt khi bay.