Chi 995 USD, các đôi tình nhân được lên một chuyến bay vô định để ‘quan hệ’ trong khoảng 45 phút.