“Đà Lạt vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu”, anh bạn tôi nói hãy khoan đi du lịch Đà Lạt lúc này, có thể đợi khi mọi người sẵn sàng, đã tiêm đầy đủ vaccine.