Người đã tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19 qua 14 ngày có thể dẫn trẻ nhỏ đi Thảo Cầm Viên, tuân thủ các biện pháp phòng dịch.