Khải Hoàn Môn trở thành tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, được bọc kín trong tấm vải từ nhựa tái chế, với thông điệp bảo vệ môi trường.