Singapore luôn đặt sự an toàn, sức khỏe của người dân, du khách lên hàng đầu khi mở cửa biên giới trong thời kỳ Covid-19.