Doanh nghiệp Xã hội – Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) phối hợp cùng nhiều đối tác tổ chức hội nghị trực tuyến ASIA Food & Beverage Summit (AFBS) vào ngày 10-11/11.