Người Italy không gọi cappuccino sau bữa ăn, người Nhật không để lại tiền boa còn người Anh không nói chuyện khi có thức ăn trong miệng…