Một lễ tân khách sạn chia sẻ những hành vi của khách khiến cô cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như trốn trả phí ở trễ, đòi nâng hạng…