Dù thể lực yếu, bạn vẫn có thể trekking để vượt lên chính mình với một số lưu ý dưới đây.