“Vô số gia đình đi du lịch nhưng chỉ 2-3 cặp thực sự yêu thương nhau. Vài gia đình cha mẹ, con cái chửi bới lẫn nhau”, một nhân viên kể.