Đầu bếp và nhân viên lỡ tàu đã khiến cặp đôi người Anh không được phục vụ bữa ăn theo tiêu chuẩn khoang hạng nhất.