Chi 14 USD, du khách mua được một đêm không ngủ tại khách sạn ma ám ở London.