Trả hơn 10.000 USD để mua chỗ ngồi cao cấp trên chuyến bay, hành khách phải chịu việc nước từ điều hòa nhỏ xuống người.