Sau khi nhận được hiệu lệnh đếm ngược, Yevgenia Leontyeva bước lên gờ sân thượng của một khách sạn và thực hiện cú nhảy mạo hiểm.