Du lịch golf có nhu cầu lớn và là sản phẩm hợp xu thế vì an toàn, hạn chế tiếp xúc, lại hút khách chi tiêu cao.