Thung lũng Sủng Là, Lũng Cú, cao nguyên Đồng Văn… là điểm đến dành cho những du khách yêu mến loài hoa tam giác mạch ở Hà Giang.