Không có cảnh khách chen chúc lựa hải sản chế biến sẵn, chợ Hàng Dương cuối tuần thưa người, có hàng từ sáng đến trưa “chưa bán được món gì”.