Nước biển rút là lúc những cây đước lộ ra với dáng xiêu vẹo, tựa như đang nhảy múa.