Mặc quần áo năng động sáng màu, thuê khách sạn gần nhà thờ Oia Church là những bí quyết của Hà Tuấn Đạt.