Sợi bánh canh, hẹ, chả cá… được mang từ Phú Yên vào Sài Gòn để làm nên món ăn đúng điệu, nhưng nước dùng ít nhiều thay đổi.