Chàng trai 19 tuổi cùng hai người bạn dành ra 50 ngày để tới các nhà hàng Chipotle tại 50 bang.