Toàn Quốc Dịch Vụ Unlock Sony Hết Lần Nhập Code Nhanh Chóng Giá Rẻ

siuminimai22/7/16

 1. siuminimai

  siuminimai Member
  • 6/11

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  6
  Tham gia
  4/4/16
  Trước hết các bạn nhập lệnh sau vào bàn phím: *#*#7378423#*#* t
  Các bạn nhìn vào dòng thứ 2, Network: 0
  ==> Mỗi Sony sẽ có 10 lần để các bạn nhập code, đó là giới hạn... Nếu Sau chữ Network là số 10 nghĩa là vẫn còn nguyên 10 lần.. Nếu 5 lần tức là bạn đã mất lượt chỉ còn 5 lần... và nếu số 0 như hình dưới thì nghịa là đã HẾT LẦN NHẬP CODE cho sony của bạn !
  [​IMG]
  Ảnh: Sony Xperia Z4 SoftBank 402SO Xách Tay Nhật Hết Lần Nhập Code

  Nếu như trước đây, việc hết lần nhập code trên sony là không có hướng khắc phục và phải chịu sống chung với lũ. Thì nay, chúng tôi mang đến cho các bạn dịch vụ:
  >> Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download

  Bao gồm các dịch vụ cụ thể như sau:
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z3 D6643 D6653 D6603 D6616 SO-01G docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z3 Compact D5803 D5833 SO-02G docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z3 WiMAX 2+ SOL26 au
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z3 Tablet Compact D6502 D6503 D6543
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z2 D6502 D6503 D6508 D6543 SO-03F docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia ZL2 SOL25 au
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo SOT21 au
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z2a D6563
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z1 C6902 C6903 C6906 C6943 SO-01F docomo SOL23 au
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z1 Compact D5503
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z1s C6916 t-mobile
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Tablet Z SO-03E docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Z Ultra C6802 C6806 C6833 C6843 SOL24 au
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia ZL C6502 C6503 C6506
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia ZR C5502 C5503
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia M2 D2303 D2305 D2306 D2302
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia M2 Aqua D2403 D2406
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia M C1904 C1905
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia E1 D2004 D2005
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia T3 D5102 D5103 D5106
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia T2 Ultra D5316 D5316N D5303 D5306
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia TX LT29 LT29i
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia T LT30 LT30i LT30P LT30a LT30at
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia SP C5302 C5303 C5306
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia P LT22 LT22i LT22a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia V LT25 LT25i LT25a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia S LT26 LT26i LT26a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Ion LT28 LT28i LT28h LT28a LT28at
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Neo L MT25 MT25i MT25a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia Sola MT27 MT27i MT27a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia U ST25 ST25i ST25a
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia GO ST27 ST27a ST27i
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia M C1904 C1905
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia acro HD SO-03D docomo IS12S AU
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia A SO-04E docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia GX SO-04D docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia SX SO-05D docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia NX SO-02D docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia AX SO-01E docomo
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia acro S LT26w
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia ZL2 SOL25
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia UL SOL22
  Unlock Hết Lần Nhập Code trên Sony Xperia VL SOL21
  Unlock Sony Xperia Z5 docomo SO-01H
  Unlock Sony Xperia Z5 au KDDI SOV32
  Unlock Sony Xperia Z5 Softbank 501SO
  Unlock Sony Xperia Z5 E6653 E6603 O2 Orange UK Vodafone 3 Hutchisson Australia, Bell Virgin Telus Fido Rogers MTS.
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z3 D6643 D6653 D6603 D6616 SO-01G docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z3 Compact D5803 D5833 SO-02G docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z3 WiMAX 2+ SOL26 au
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z3 Tablet Compact D6502 D6503 D6543
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z2 D6502 D6503 D6508 D6543 SO-03F docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia ZL2 SOL25 au
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo SOT21 au
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z2a D6563
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z1 C6902 C6903 C6906 C6943 SO-01F docomo SOL23 au
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z1 Compact D5503
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z1s C6916 t-mobile
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Tablet Z SO-03E docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Z Ultra C6802 C6806 C6833 C6843 SOL24 au
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia ZL C6502 C6503 C6506
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia ZR C5502 C5503
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia M2 D2303 D2305 D2306 D2302
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia M2 Aqua D2403 D2406
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia M C1904 C1905
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia E1 D2004 D2005
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia T3 D5102 D5103 D5106
  Unlock mở mang bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia T2 Ultra D5316 D5316N D5303 D5306
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia TX LT29 LT29i
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia T LT30 LT30i LT30P LT30a LT30at
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia SP C5302 C5303 C5306
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia P LT22 LT22i LT22a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia V LT25 LT25i LT25a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia S LT26 LT26i LT26a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Ion LT28 LT28i LT28h LT28a LT28at
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Neo L MT25 MT25i MT25a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia Sola MT27 MT27i MT27a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia U ST25 ST25i ST25a
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia GO ST27 ST27a ST27i
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia M C1904 C1905
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia acro HD SO-03D docomo IS12S AU
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia A SO-04E docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia GX SO-04D docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia SX SO-05D docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia NX SO-02D docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia AX SO-01E docomo
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia acro S LT26w
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia ZL2 SOL25
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia UL SOL22
  Unlock mở mạng bẻ khóa giải mã mở khóa Sony Xperia VL SOL21
  Mở khóa Giải Mã Sony Xperia Z2 D6508
  Mở khóa Giải Mã Sony Xperia Z2 D6506
  Mở khóa Giải Mã Sony Xperia Z2 L50u
  Mở khóa Giải Mã Sony Xperia Z2 L50w
  Mở khóa Giải Mã Sony Xperia Z2 D6543
  Unlock Sony Xperia Z2 D6502
  Unlock Sony Xperia Z2 D6503 Mexico
  Unlock Sony Xperia Z2 SO-03F
  Unlock Sony Xperia Z2 SOL25
  Unlock Sony Xperia Z2 L50t
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z3 D6643 D6653 D6603 D6616 SO-01G docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z3 Compact D5803 D5833 SO-02G docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z3 WiMAX 2+ SOL26 au
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z3 Tablet Compact D6502 D6503 D6543
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z2 D6502 D6503 D6508 D6543 SO-03F docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia ZL2 SOL25 au
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo SOT21 au
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z2a D6563
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z1 C6902 C6903 C6906 C6943 SO-01F docomo SOL23 au
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z1 Compact D5503
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z1s C6916 t-mobile
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Tablet Z SO-03E docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Z Ultra C6802 C6806 C6833 C6843 SOL24 au
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia ZL C6502 C6503 C6506
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia ZR C5502 C5503
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia M2 D2303 D2305 D2306 D2302
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia M2 Aqua D2403 D2406
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia M C1904 C1905
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia E1 D2004 D2005
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia T3 D5102 D5103 D5106
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia T2 Ultra D5316 D5316N D5303 D5306
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia TX LT29 LT29i
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia T LT30 LT30i LT30P LT30a LT30at
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia SP C5302 C5303 C5306
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia P LT22 LT22i LT22a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia V LT25 LT25i LT25a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia S LT26 LT26i LT26a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Ion LT28 LT28i LT28h LT28a LT28at
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Neo L MT25 MT25i MT25a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia Sola MT27 MT27i MT27a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia U ST25 ST25i ST25a
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia GO ST27 ST27a ST27i
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia M C1904 C1905
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia acro HD SO-03D docomo IS12S AU
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia A SO-04E docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia GX SO-04D docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia SX SO-05D docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia NX SO-02D docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia AX SO-01E docomo
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia acro S LT26w
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia ZL2 SOL25
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia UL SOL22
  Reset số lần nhập code cho Sony Xperia VL SOL21
  Bẻ khóa unlock code sony Xperia Z5 E6653 E6603 Sony Xperia Z5 compact E5823 E5803 Au Docomo Softbank
  Unlock Sony Xperia Z5 Premium Docomo SO-03H
  Unlock Sony Xperia Z5 Premium E6853
  Unlock Mở mạng sony Xperia Z5 E6653 E6603 Sony Xperia Z5 compact E5823 E5803 Au Docomo Softbank
  Unlock Mở mạng Sony Xperia Z5 Premium Docomo SO-03H
  Unlock Sony Xperia Z5 Premium E6853
  Unlock Sony Xperia Z5 SOV32 AU KDDI
  Unlock Sony Xperia Z5 501SO Softbank
  Unlock Sony Xperia Z5 SO-01H Docomo Nhật
  Unlock Sony Xperia Z5 SO-02H Docomo Nhật
  Unlock Sony Xperia Z5 SO-03H Docomo Nhật
  Unlock Sony Xperia Z5 Compact E5803 E5823 SO-02H
  Mở khóa Sony Xperia Z5 Premium SO-03H E6853
  Mở khóa Z5 Premium Dual E6883 E6833
  Giải mã Sony Xperia Z5 Premium Docomo SO-03H
  Giải mã Sony Xperia Z5 Premium E6853
  Mua code Sony Xperia Z5 Premium Docomo SO-03H
  Mua Code Sony Xperia Z5 Premium E6853
  Xóa google account trên sony 5.1.1 6.0.1
  Unlock hết lần nhập code trên 402SO

  Hỗ trợ:
  Tất cả model SONY CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID TỪ THẤP ĐẾN CAO !


  Để biết thông tin và giá cả mời các bạn liên hệ:
  Hậu Đặng GSM

  Hotline: 0969.900.339 - Mr. Hậu
  Đ/c: 131/16 Tô Hiến Thành P13 Q10 Tp.HCM
  Skype: dienthoaimiennam@live.com
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download
   
  Đang tải...

Recent threads from siuminimai

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Trả lời:
  0
  Đọc:
  102
 2. Trả lời:
  0
  Đọc:
  114
 3. Trả lời:
  0
  Đọc:
  435
 4. Trả lời:
  0
  Đọc:
  160
 5. Trả lời:
  0
  Đọc:
  124
 6. Trả lời:
  0
  Đọc:
  191
 7. Trả lời:
  0
  Đọc:
  155
 8. Trả lời:
  0
  Đọc:
  173
 9. Trả lời:
  0
  Đọc:
  206
 10. Trả lời:
  0
  Đọc:
  251

Chia sẻ trang này

Share