Chia Sẻ Chân dung Trần Hưng Đạo

Nga_Nguyen3/9/15

 1. Nga_Nguyen

  Nga_Nguyen New Member
  • 3/6

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  3
  Tham gia
  1/11/14
  Trong các bộ sử cũ, phần viết về triều Trần, ngoài các hoàng đế ra, nhân vật được nhắc đến nhiều hơn cả có lẽ là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trước đã có mấy mẩu chuyện nhỏ nói về ông, sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết:

  “Lúc Quốc Tuấn mới sinh, có người xem tướng trông thấy nói rằng:

  - Người này mai sau có thể kinh bang tế thế được.


  [​IMG]


  Quốc Tuấn lớn lên, dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người xem rộng các sách, tài kiêm văn võ. Thân phụ Quốc Tuấn là An Sinh Vương vốn có hiềm khích riêng với vua Trần Thái Tông (ý chỉ việc Trần thái Tông lấy vợ của anh là Thuận Thiên công chúa) đem lòng oán giận, bèn đi khắp tìm khắp những người tài nghệ cao cường để dạy bảo Quốc Tuấn. Khi sắp mất, An Sinh cầm tay Quốc Tuấn trối trăng lại rằng:

  - Con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha dầu chết cũng không nhắm mắt được.

  Trong lòng Quốc Tuấn vẫn không cho lời ấy là phải. Khi quân Nguyên sang xâm lấn Quốc Tuấn một mình nắm giữ binh quyền. Có lần, Quốc Tuấn đem lời trối trăng của cha hỏi người gia nô là Yết Kiêu và Dã Tượng. Hai người can ngăn mà nói:

  - Nếu thi hành kế ấy, dầu có giàu sang một thời mà tiếng xấu để đến ngàn đời không hết. Đại vương bây giờ chẳng đã là giàu sang rồi đó sao? Chúng tôi tình nguyện làm kẻ nô bộc đến già mà chết (trong thanh thản) chớ không muốn làm sự bất trung bất hiếu để cầu may được một chức quan. Chúng tôi mong được như người mổ dê tên Duyệt (tên một người chuyên nghề môt dê ở Trung Quốc thời Xuân thu, giàu lòng trung nghĩa, từng theo phò Chiêu Vương nước Sở nhưng sau không nhận ban thưởng gì, chỉ vui trở về với nghề mổ dê).

  Quốc Tuấn nghe hai người gia nô nói, vừa cảm động mà ứa nước mắt, vừa không ngớt lời khen ngợi. Có lần Quốc Tuấn đem chuyện này vờ hỏi ý con là Hưng Vũ Vương Quốc Nghiễn:

  - Cổ nhân giàu có cả thiên hạ để truyền cho con cháy về sau. Việc này ý con thế nào?

  Quốc Nghiễn thưa rằng:

  - Việc ấy đối với người khác họ cũng không nên làm, huống chi là người cùng một họ.

  Quốc Tuấn rất lấy làm phải. Sau, ông lại đem câu ấy hỏi con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng, Quốc Tảng tiến thẳng đến nói rằng:

  - Tống Thái Tổ là một người làm ruộng, chỉ nhờ gặp thời vận mà lấy được thiên hạ.

  Quốc Tuấn liền tuốt gươm ra kể tội rằng:

  - Bọn bề tôi phản loạn đều chính là do những đứa con bất hiếu mà ra.

  Nói rồi có ý giết đi. Quốc Nghiễn vội chạy ra van khóc, xin nhận tội thay, mãi sau mới được Quốc Tuân tha cho. Khi Quốc Tuấn sắp mất, bảo Quốc Nghiễn rằng:

  Khi ta mất, đậy nắp quan tài đâu đó xong xuôi rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng khóc.

  Vào khoảng cuối niên hiệu Thiệu Bảo (niên hiệu của vua Trần Nhân Tông, từ năm 1279 đến 1285), quân Nguyên rầm rộ kéo sang, khí thế rất hung hãn. Nhân Tông nói rằng:

  - Thế giặc mạnh như vậy, có lẽ ta hãy tạm xin hàng.

  Quốc Tuấn nói:

  - Bệ hạ muốn hàng, trước hết hãy chém đầu thần đi đã.

  Xem những việc trên thì rõ ràng Quốc Tuấn là người hết lòng với nhà Trần, trung nghĩa rõ ràng như thế, cho nên dẹp tan được giặc Nguyên, dựng nên công nghiệp phi thường, tiếng vang đến Trung Quốc. Người Nguyên thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi rõ tên.Vì có công lớn, nên ông được gia phong là Thượng quốc công, được quyền tự ban thưởng cho người khác, nhưng Quốc Tuấn chưa hề tự ban thưởng cho một ai cả. Ông lại thường tiến cử người hiền tài cho đất nước, các ông Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão đều là môn khách của Quốc Tuấn cả”.

  Lời bàn: Quốc Tuấn nghiêm giữ gia phong, canh cánh nuôi lòng trung nghĩa, lại biết tiến cử người hiền tài, sống một đời mà tiếng thơm để đến muôn đời. Năm 1324, vua Trần Minh Tông có làm bải thơ tặng Trần Bang Cẩn có câu: “Phong lưu nhất đoạn hồn miêu tận, Tâm lý nan miên cảnh cảnh đan”, nghĩa là: mọi nét phong lưu đều có thể vẽ ró hết, những không sao có thể vẽ được lòng trung nghĩa.

  Vẽ chân dung Trần Quốc Tuấn có lẽ còn khó hơn thế nhiều.
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/9/15
  Đang tải...

Chia sẻ trang này

Share