Tình thương chân thật

Tình thương chân thật

  1. BiBo

    Muốn thương ai, ta phải hiểu người đó.
    Nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng thì đó chưa phải là thương.
    Ta...
    You do not have permission to view the full content of this resource.