Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa

Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa

 1. Minad

  “…Hồn nhiên không thiện, không ác là tính trời bẩm sinh.

  Thích thiện, ghét ác là tính người muốn thế.

  Bỏ thiện, theo ác là tập nhiễm thói xấu một ngày một dở.

  Đổi ác, làm...
  You do not have permission to view the full content of this resource.