Hiểu và Thương

Hiểu và Thương

  1. BiBo

    Hiểu và thương tuy hai chữ mà một ý.

    Một buổi sáng kia, cậu con trai của bạn thức dậy thì thấy đã gần giờ đi...
    You do not have permission to view the full content of this resource.