Cộng đồng Khoa học, Công nghệ

Cổ học tinh hoa là một tuyển tập gồm 250 tiểu phẩm văn xuôi, ngắn gọn và súc tích tương tự như những mẫu chuyện ngụ ngôn. Chúng ta có thể bắt gặp tư tưởng lớn của bách gia chư tử, những người làm nên diện mạo văn hóa của đất nước Trung Hoa xưa: Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử...

Nổi bật

 1. Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa
  Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 31/10/14
 2. Tu thân - Cổ học tinh hoa
  Tu thân - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 31/10/14
 3. Tăng Sâm giết người - Cổ học tinh hoa
  Tăng Sâm giết người - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 4. Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa
  Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 5. Lời con khuyên cha - Cổ học tinh hoa
  Lời con khuyên cha - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 6. Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa
  Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 7. Bán mộc bán giáo - Cổ học tinh hoa
  Bán mộc bán giáo - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 8. Gặp Quỷ - Cổ học tinh hoa
  Gặp Quỷ - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 9. Ngọc ở trong đá - Cổ học tinh hoa
  Ngọc ở trong đá - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 10. Bắt chước nhăn mặt - Cổ học tinh hoa
  Bắt chước nhăn mặt - Cổ học tinh hoa - by Minad
  Cập nhật: 1/11/14
 1. Minad

  Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa

  Mạnh Thường Quân và nước Tần - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 2. Minad

  Lời con khuyên cha - Cổ học tinh hoa

  Lời con khuyên cha - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 3. Minad

  Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa

  Trồng khó, nhổ dễ - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 4. Minad

  Tăng Sâm giết người - Cổ học tinh hoa

  Tăng Sâm giết người - Cổ học tinh hoa
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  1/11/14
 5. Minad

  Bán mộc bán giáo - Cổ học tinh hoa

  Bán mộc bán giáo - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 6. Minad

  Gặp Quỷ - Cổ học tinh hoa

  Gặp Quỷ - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 7. Minad

  Ngọc ở trong đá - Cổ học tinh hoa

  Ngọc ở trong đá - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 8. Minad

  Bắt chước nhăn mặt - Cổ học tinh hoa

  Bắt chước nhăn mặt - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  1/11/14
 9. Minad

  Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa

  Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa
  4.66667/5, 3 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 10. Minad

  Yêu nên tốt, ghét nên xấu - Cổ học tinh hoa

  Yêu nên tốt, ghét nên xấu - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 11. Minad

  Tu thân - Cổ học tinh hoa

  Tu thân - Cổ học tinh hoa
  5/5, 2 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 12. Minad

  Hai phải - Cổ học tinh hoa

  Hai phải - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 13. Minad

  Can vua bỏ rượu - Cổ học tinh hoa

  Can vua bỏ rượu - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 14. Minad

  Chính danh - Cổ học tinh hoa

  Chính danh - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 15. Minad

  Nên xử thế nào? - Cổ học tinh hoa

  Nên xử thế nào? - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 16. Minad

  Chỉ biết có mình - Cổ học tinh hoa

  Chỉ biết có mình - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 17. Minad

  Đạo vợ chồng - Cổ học tinh hoa

  Đạo vợ chồng - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 18. Minad

  Vua tôi bàn việc - Cổ học tinh hoa

  Vua tôi bàn việc - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 19. Minad

  Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người - Cổ học tinh hoa

  Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14
 20. Minad

  Cảm tình - Cổ học tinh hoa

  Cảm tình - Cổ học tinh hoa
  0/5, 0 bình chọn
  Cập nhật:
  31/10/14