Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa

Cái được cái mất của người làm Quan - Cổ học tinh hoa

 1. Minad

  Khổng Miệt là cháu đức Khổng Tử. Bật Tử Tiện là học trò đức Khổng Tử, hai người cùng làm quan một thời.

  Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng: "Từ khi ngươi ra làm...
  You do not have permission to view the full content of this resource.

Recent Reviews

 1. thuan
  thuan
  5/5,
  tuyệt
 2. hiền
  hiền
  5/5,
  Rất có ích trong xã hội hiện nay.
  Cùng một công việc, mà 2 cách nghĩ khác nhau.
  Cách nghĩ theo hướng tiêu cực thì làm ta cứ đổ lỗi, không biết cách sắp xếp thời gian cho phù hợp thì làm việc gì cũng thấy chở ngại.
  Còn cách suy nghĩ theo hướng tích cực thì giúp ta cố gắng phấn đấu hơn, sắp xếp thời gian cho hợp lý nên làm việc gì trước...thì mọi chuyện cũng trôi chảy.
 3. Trần Hữu Phúc