phuongvh

Member, Nam

Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính. 2/9/15

phuongvh được nhìn thấy lần cuối:
24/11/15